Gyülekezetünk pályázatai


 

 

A Tokaji Református Egyházközség EKCP-KP-1-2022/1-000093. azonosítószámon "Egyházi közösségi célú programok támogatása" célra a 200 éves Hálaadó Istentisztelet  a Magyar kormány támogatásával 100.000 forintban részesült. A Hálaadó Istentiszteletet szeretetvendégséggel egybekötve a Tokaji Református Egyházközség 2022. október 30-án tartotta. 

 
 
 

Pályázati felhívás: Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021

Kedvezményezett neve: Tokaji Református Egyházközség

Projekt címe: Temetőfejlesztés a Tokaji Református Egyházközségnél

Projekt azonosítószáma: 3282803806

Támogatási összeg: 4 999 999 Ft

Elnyert támogatás éve: 2021

A projekt rövid bemutatása: Tokaji Református Egyházközség a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021  című, MFP-FFT/2021 kódszámú pályázaton elnyert 4 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatást a temető környezetének megújulására. A projekt keretében a meglévő lépcső újjáépítése és környezetének rendezése történt meg.


 

Az 1792/2020. /XI.11/ Korm. határozat alapján, az 1856/2020. /XI.26./ Korm. határozat által 

"A Tokaji református templom felújítása és kapcsolódó beruházások" célra,
(azonosító: EGYH-EOR-20-P-0105)

a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

557.836.134 Ft

vissza nem terítendő támogatást biztosított a Tokaji Református Egyházközség számára. A templomunk a Tokaji Borvidéken (Tokaj-Hegyalja) található, amely a világ első zárt borvidékének számít 1737 óta, az UNESCO 2002-ben „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj” névvel vette fel a világörökségi listára. A támogatásból a templom külső és belső teljes felújítása, restaurálása történt meg, illetve a templom környezetének és a Parókiát / lelkipásztori lakást/ is magában foglaló közösségi térnek a korszerűsítése valósult meg.

 


 

 

Pályázati felhívás: Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2020

Kedvezményezett neve: Tokaji Református Egyházközség

Projekt címe: Urnafal kialakítása

Projekt azonosítószáma: 3108393496

Támogatási összeg: 4 999 761 Ft

Elnyert támogatás éve: 2020

A projekt rövid bemutatása: Tokaji Református Egyházközség a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2020 című, MFP-FFT/2020 kódszámú pályázaton elnyert 4 999 761 Ft vissza nem térítendő támogatást a temető környezetének megújulására. A projekt keretében 2 db egyenként 20-24 férőhelyes urnafal került kialakításra. Továbbá a 3 db szelektív hulladékgyűjtő készült.

 


EGYH-EOR-20-P-0006

Gyülekezetünk külön, rendkívüli miniszteri támogatásban részesült a Katasztrófavédelem által, a templom érintésvédelmében és villámvédelmében elmarasztalt hiányosságok helyreállításának támogatására. A támogatás összege 2.000.000 Ft. 
 

NEA-TF-19-Ö-M-0094 A TOKAJI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA

"Hit, remény és szeretet a hallás útján"
 
A pályázatban 1.000.000 Ft-ot nyertünk, amelyből a templom hangosítását korszerűsítettük, illetve képeslapok, levélpapír, valamint magyar és idegen nyelvű /angol-német/ prospektusok készültek a hozzánk látogató turisták részére. 
 

EGYH-KCP-19-1279

"Építsünk hidakat kívül-belül"
 
Az elnyert összeg 350.000 Ft, amelyet a Szentléleken töltött családbarát ifjúsági táborunk, és a nyári gyermektáborunk szükségleteire fordítottunk.

 


MFP-EKT/2019.

 "Jó nekünk itt lenni"- A Tokaji Református Egyházközség közösségi alkalmainak szervezéséhez az infrastrukturális háttér kiépítése, megerősítése
 
Az elnyert összeg 3.996.905 Ft volt, amelyet az iroda bútorzatának kiépítésére, irodai székek vásárlására, lámpák cseréjére, technikai felszerelésére /fénymásoló, laptop, fényképezőgép.../, kiállítás megtartásához szükséges posztamensek beszerzésére, 2 nagy teljesítményű porszívó üzembeállítására fordította.

 

 

EGYH-KCP-2018-P-0059

 
Elnyert összeg 4.000.000 Ft volt, amely a csengersimai ifjúsági táborunk szállásköltségét, a Filagória megépülését, nyári táborok eszközbeszerzését és a gyülekezet konyhabútorzatának teljes cseréjét, konyhafelszerelések megvásárolását illetve a közösségi térbe új bútorok beszerzését támogatta.